Hướng dẫn

Posts category: support

28

Jun 2023

0

Cấu hình phí xuất vé cho đại lý, ctv

Bước 1: Đăng nhập quản trị eco.metatrip.vn bằng tài khoản và mật khẩu do bên META cung cấp trước đó Bước 2: Trong menu “CẤU HÌNH“, Chọn “PHÍ XUẤT VÉ” ...

31

May 2023

0

Tạo mật khẩu gửi email tự động

Để tạo mật khẩu ứng dụng Gmail ta làm theo các bước sau: Bước 1: Truy cập link https://myaccount.google.com/intro và đăng nhập email gmail. Bước 2: Ch ...

25

May 2023

0

KÝ QUỸ VÉ MÁY BAY CHO ĐẠI LÝ, CTV XUẤT VÉ

Để Top-up quỹ đại lý cho một đại lý con F2 bất kỳ, Vui lòng thao tác các bước như sau: Bước 1: Chọn chức năng “BÁO CÁO” trên thanh chức năng chính, Cộ ...

25

May 2023

0

HƯỚNG DẪN KHỞI TẠO ĐẠI LÝ CON

Để khởi tạo một đại lý con F2 bất kỳ, Vui lòng thao tác đủ 6 bước như sau: Bước 1: Chọn chức năng “Cấu hình” trên thanh chức năng chính, Cột tác vụ bê ...

18

Oct 2022

0

CẤU HÌNH CƠ BẢN DÀNH CHO WEBSITE KHÁCH LẺ

Kính gửi: Quý Đại lý, Phòng vé Để hoàn thiện website bán vé ngoài việc cấu hình sign in các hãng nội địa và phí dịch vụ thì việc cấu hình gửi email, p ...

28

Sep 2022

0

Danh sách hãng bay quốc tế thuộc phân nhóm BSP

Dưới đây là 45 hãng bay thuộc phân nhóm BSP: 3K Jetstar Asia CI China Airlines JL Japan Airlines MH Malaysia Airline QV Lao Airlines 9W Jet Airways CX ...

23

Sep 2022

0

Hướng dẫn setup phí dịch vụ trên website khách lẻ

Bước 1: Đăng nhập quản trị eco.metatrip.vn bằng tài khoản và mật khẩu do bên META cung cấp trước đó Bước 2: Trong menu “CẤU HÌNH“, Chọn “PHÍ DỊCH VỤ” ...

19

Sep 2022

0

Hướng dẫn cấu hình Sign in lên hệ thống Meta system

Kính gửi: Quý Đại lý, Phòng vé Để đặt vé thành công và ra mã đặt chỗ từ hãng, các đại lý vui lòng thao tác cài đặt các tài khoản(sign in) 4 hãng nội đ ...