HƯỚNG DẪN KHỞI TẠO ĐẠI LÝ CON

Để khởi tạo một đại lý con F2 bất kỳ, Vui lòng thao tác đủ 6 bước như sau:

Bước 1: Chọn chức năng “Cấu hình” trên thanh chức năng chính, Cột tác vụ bên trái mở ra trong phần “Quản lý Tài khoản” chọn “Thông tin đại lý”.

Bước 2: Nhấn chọn Hệ thống sẽ hiện lên bảng thông báo để điền các thông tin đăng ký khởi tạo đại lý con

[1]  NHÓM: là hình thức chọn đại lý trực thuộc cho đại lý con sắp khởi tạo. Thường thì sẽ để mặc định là đại lý F1. Tuy nhiên hệ thống vẫn có thể tạo ra đại lý F3 do vậy  sẽ chọn phần NHÓM này sang F2 cần tạo.

Lưu ý: meta ko khuyến khích tạo F3 sẽ có nhiều phát sinh xảy ra trong quá trình làm việc

[2] TÊN ĐẠI LÝ: Tên theo hợp đồng hoặc theo định danh tiện quản lý (bắt buộc)

[3] MÃ ĐẠI LÝ: Ký hiệu định danh của đại lý con dùng để khi đại lý con đăng nhập vào hệ thống quản lý đại lý. Giới hạn 5 ký tự 

[4] ĐỊA CHỈ – [5] ĐIỆN THOẠI: theo thông tin đại lý con cần tạo

[6] EMAIL: dùng để nhận các tt về vé của đại lý khi hãng gửi về. các đại lý sẽ phải có 1 email riêng. ko được giống nhau (bắt buộc)

[7] MÃ SỐ THUẾ: trường không bắt buộc chỉ để lưu lại thông tin phục vụ các sản phẩm khác như: HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ, CÔNG NỢ

[8] MẪU EMAIL: thực hiện gửi các mặt vé order riêng cho đại lý đặt làm riêng

[9] TIỀN TỆ: áp dụng loại hình tiền tệ khác VND cho các thị trường khác VIỆT NAM. Ví dụ: KRW, USD, JPY, CZK, AUD, TWD, …….

[10] THAO TÁC NGHIỆM VỤ: mở/đóng nghiệp vụ xuất vé và void vé bên vé máy bay

[11] XEM BÁO CÁO: mở/đóng chức năng xem báo cáo xuất , báo cáo void vé

[12] CẤU HÌNH SIGN IN: mở/đóng chức năng truy cập vào bộ sign in của 4 hãng nội đại và quốc tế với các đại lý con.

Lưu ý: chỉ tích mở cho các đơn vị muốn cho họ thấy. còn mặc định không tích chọn.

[13][14][15]: tuỳ thuộc vào gói dịch vụ F1 đăng ký sẽ có các chức năng thêm và có thể mở cho đại lý con dùng nếu muốn

=> Nhấn nút để hoàn tất việc khởi tạo đại lý con

Bước 3: Chọn chức năng “Cấu hình” trên thanh chức năng chính, Cột tác vụ bên trái mở ra trong phần “Quản lý Tài khoản” chọn “Tài khoản User”.

Bước 4: Nhấn chọn Hệ thống sẽ hiện lên bảng “TẠO MỚI TÀI KHOẢN” để điền các thông tin đăng ký khởi tạo tài khoản đăng nhập

[1] ĐỐI TÁC: chọn đại lý cần tạo tài khoản đăng nhập: ấn vào “Đối tác” danh sách các đại lý F2 sẽ hiện ra. Quản trị viên sẽ chọn tới đối tác cần tạo.

[2] PHÂN QUYỀN:  quyền hạn của tài khoản sắp tạo. Khi ấn vào dánh sách các loại quyền sẽ hiện ra như: Quản trị, Đặt giữ chỗ, Xuất vé, Kế toán chính, Kế toán viên

[3] TÊN ĐĂNG NHẬP: username dùng để đăng nhập hệ thống

Lưu ý: viết liền không dấu

[4] MẬT KHẨU: tuỳ chọn

[5] TÊN NGƯỜI DÙNG: tên hiển thị trên hệ thống để nhận diện người dùng

Các trường còn lại không yêu cầu bắt buộc phải điền

=> Nhấn nút để hoàn tất việc khởi tạo tài khoản đăng nhập cho đại lý con

Bước 5: Chọn chức năng “Cấu hình” trên thanh chức năng chính, Cột tác vụ bên trái mở ra trong phần “Quản lý Dịch vụ” chọn “Dịch vụ Web”.

Bước 6: Nhấn chọn Hệ thống sẽ hiện lên bảng “THÊM DỊCH VỤ WEB” để điền các thông tin đăng ký khởi tạo dịch vụ web cho đại lý con mới tạo

Ở phần này, đại lý chỉ cần chọn đúng đại lý con cần tạo dịch vụ bằng cách ấn vào phần”ĐỐI TÁC” rồi chọn tới đại lý con cần tạo, sau đó ấn là hoàn tất thao tác. Không cần sửa hay thay đổi các thông tin ở phần này.
Lưu ý: mỗi đại lý chỉ cần tạo 1 dịch vụ web duy nhất. Tạo nhiều dịch vụ web không có ý nghĩa. 

** KẾT THÚC**