Cấu hình phí xuất vé cho đại lý, ctv

Bước 1: Đăng nhập quản trị eco.metatrip.vn bằng tài khoản và mật khẩu do bên META cung cấp trước đó

Bước 2: Trong menu “CẤU HÌNHChọn “PHÍ XUẤT VÉ” thì bảng kê các loại phí xuất vé sẽ hiện ra. trên đó hiển thị các phí đại lý, phòng vé đang cài cho các hành trình, các chặng bay,…

Bước 3: Thanh chức năng sẽ hiện ra:

  1. Thêm mới: kết hợp giữa “Phân nhóm”  và “Loại hành trình” để setup giá cho chặng đó.  Đối với các phân nhóm nội địa có thể setup phí theo “Hạng đặt chỗ”

  1. Cài đặt phí mặc đinh: hệ thống đang cài sẵn 1 bộ phí mặc định bao gồm: Vietnam Airlines bay nội địa: 5.000đ, Vietjet Air bay nội địa: 5.000đ, Bamboo Airways bay nội địa: 5.000đ. Nếu cần đại lý có thể ấn để sử dụng hoặc không
  2. Cật nhật đối tác con: sau khi đã setup 1 bộ phí cho đại lý F1, Quản trị viên có thể dùng thao tác này update toàn bộ đại lý con bên dưới bộ phí tương tự như F1 đang setup trên hệ thống
  3. Làm mới phí: Sau khi setup xong các loại phí thì có thể dùng thao tác này để refresh lại cho máy chủ nhận luôn bộ phí xuất mới mà không phải đợi lâu

**LƯU Ý: