KÝ QUỸ VÉ MÁY BAY CHO ĐẠI LÝ, CTV XUẤT VÉ

Để Top-up quỹ đại lý cho một đại lý con F2 bất kỳ, Vui lòng thao tác các bước như sau:

Bước 1: Chọn chức năng “BÁO CÁO” trên thanh chức năng chính, Cột tác vụ bên trái mở ra trong phần “KÝ QUỸ VÉ MÁY BAY” chọn “TỔNG HỢP GIAO DỊCH”.

Bước 2: Chọn đại lý cần top-up quỹ xuất vé bằng cách click vào ô “ĐỐI TÁC” danh sách đại lý sẽ hiện ra và việc của Quản trị viên sẽ chọn đúng đại lý cần topup. Sau khi chọn xong, chức năng “TẠO GIAO DỊCH” tự động mở ra. Nhấn vào ô để thao tác top-up quỹ. Việc còn lại chỉ cần điền số tiền mong muốn và nhấn  để kết thúc thao tác top-up quỹ đại lý

Lưu ý:

**KẾT THÚC**